Tor Helge Henry

Tor Helge Henry

Tor Helge Henry har over 25 års variert erfaring som leder, rådgiver og konsulent. Han er ekspert på forretningsmessig endringsledelse og praktisk gjennomføring av strategiske valg som krever resultatforbedring i både salgs- og driftsorganisasjonen. Tor Helge har opparbeidet solid innsikt i og erfaring med hva som er de viktigste resultatdriverne hos bransjeledende virksomheter, både privateide og børsnoterte. Hans erfaring spenner fra leverandører til bygg og anlegg, transport og verksteddrift, leverandører til industri samt forsikring, bank, kapitalforvaltning og facility management.

I hans siste prosjekt innenfor operasjonell forbedring økte kundens medarbeidere produktiviteten med over 20%, samtidig som sykefraværet nesten ble halvert. Kundens avkastning første 6 måneder er over 200%.

Tor Helge har en master fra industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU og en master of management fra Handelshøyskolen BI innenfor strategi, ledelse og consulting.