Strategi

Strategiarbeid kan gjøres enkelt når du har riktig verktøy, kompetanse og erfaring.
Totalvekst arbeider med 8 strategiske prinsipper for å nå ønskede mål:

• Valg og fastholdelse av mål
• Kraftsamling
• Enkelhet
• Enhetlig ledelse

Fleksibilitet (Handlingsfrihet) •
Overraskelse •
Sikkerhet •
Økonomiledelse •

STRATEGI
Vi jobber sammen mot nye mål.
NETTVERK
Vi skaper nye markedsmuligheter.
ORGANISASJON
Vi rigger for vekst.
OPERASJONELL FORBEDRING
Ønsket endring raskt og med stor effekt.