ORGANISASJON

Det handler alltid om formelen: T³ = tillit × trivsel × trøkk. Dersom en av tilstandene (T³) er 0 blir det liten utvikling og vekst. Vi utvikler organisasjonsstrukturen for å nå ønskede mål og er opptatt av å ha færrest mulig beslutningsledd med mest mulig verdiskapning. En liten og effektiv konsernledelse som tar beslutninger med tydelige forretningsområder, er for oss veien å gå. Vi jobber med ”8 strategiske prinsipper” for å bevisstgjøre og tydeliggjøre ledelsen sine roller og ansvar. Har kunden en struktur som understøtter og sikrer nødvendig tillit, trivsel og trykk i forhold til å realisere strategien?

STRATEGI
Vi jobber sammen mot nye mål.
NETTVERK
Vi skaper nye markedsmuligheter.
ORGANISASJON
Vi rigger for vekst.
OPERASJONELL FORBEDRING
Ønsket endring raskt og med stor effekt.