OPERASJONELL FORBEDRING

Operasjonell forbedring handler om å omforme strategi til hverdagsadferd på alle nivå i organisasjonen. Det kan være mye å hente på å sikre at rutiner og prosedyrer er i orden, og det ligger mye kraft i engasjerte ledere og medarbeidere som har tillit til strategien og som er stolte av å være med på laget. Vi sikrer at alle forstår og identifiserer seg med de strategiske målene samtidig som de aksepterer og etterlever etablerte rutiner og prosedyrer.

Vi sørger også for at alle har et tydelig bilde av den faktiske situasjonen og hvordan de best bidrar, hver dag. Ofte ser vi at virksomhetens tall først og fremst er egnet til bruk i ledermøter og styremøter. Vi gjør tall og fakta forståelig og tilgjengelig på operasjonelt nivå, slik at alle raskt ser om økt innsats og nye tiltak gir ønsket resultat. Kort fortalt, vi bidrar til at dere når de strategiske målene raskere, med større effekt.

STRATEGI
Vi jobber sammen mot nye mål.
NETTVERK
Vi skaper nye markedsmuligheter.
ORGANISASJON
Vi rigger for vekst.
OPERASJONELL FORBEDRING
Ønsket endring raskt og med stor effekt.