Referanser

Arne Giske, Konsernsjef, Veidekke ASA

Rune Jomaas har vært min gode rådgiver i mine snart fire år som konsernsjef i Veidekke, og har i denne tiden gitt meg mye støtte. Rune er meget klok og reflektert, og er en meget god samtalepartner både på det profesjonelle og det personlige plan. Med sin lange erfaring som leder i Forsvaret og i Statnett har han et bredt register når det gjelder ledelse, og er rik på viktige relasjoner og kunnskap om viktige samfunnsmessige spørsmål. Videre har han svært god innsikt og gode relasjoner inn mot entreprenørbransjen med basis i sin rolle som rådgiver for flere mellomstore selskaper i bransjen. Jeg kan gi Rune min beste anbefaling.

Arne Giske
Konsernsjef
Veidekke ASA

Trond Tvedt, Konsernsjef,  Risa

Rune Jomaas har et stort nettverk og troverdighet i bransjen. Han kjenner også flere av landets største byggherrer godt. Dette har vært særlig nyttig for oss på veien inn i nye markedssegmenter.
Rune har vært en kunnskapsrik sparringpartner når vi har arbeidet med strategiske spørsmål. Han har også gitt oss nyttige innspill ved vårt valg av framtidig organisasjonsmodell. Rune er spesielt sterk på forståelse av forholdet mellom det strategiske og det praktiske, og han har et spesielt godt blikk for hva som skal til for å få folk med på viktige endringer.

Trond Tvedt
Konsernsjef
Risa

Oddmund Hansen, Konsernsjef, Isachsen Gruppen AS

Som ny konsernsjef for Isachsen Gruppen AS så jeg behovet for endringer av strukturen i konsernet. Sammen med styret besluttet vi å gå bredt ut for å finne en dyktig fasilitator som kunne bistå oss i denne krevende prosessen. Etter en grundig evaluering landet vi på Rune Jomaas (Totalvekst AS). Det viste seg raskt at Rune hadde helt spesielle evner til å kommunisere med nye mennesker, han er i særklasse flink til å jobbe målrettet mot prosesser slik at man sammen kan oppnå det resultatet vi som konsern ønsker. Vi vil gi Rune Jomaas våre beste anbefalinger.

Oddmund Hansen
Konsernsjef
Isachsen Gruppen AS

Arne Landmark, Adm dir, Backe Stor-Oslo

Backe Stor-Oslo AS engasjerte Totalvekst AS v/ Rune Jomaas våren 2015 for bistand til å utarbeide og implementere en vekststrategi i selskapet. Rune bistod daglig leder med å rette fokus på langsiktig strategi og utvikling av selskapet gjennom tett coaching og samarbeid. Videre bisto han, og var fasilitator for utvikling og endringer i roller og oppgaver i ledergruppen. Runes tilnærming og engasjement for oppgaven var et sterkt bidrag til å få etablert og startet implementeringen av Backe Stor-Oslos vekststrategi mot 2019.
Ved å velge Totalvekst AS som samarbeidspartner fant vi en interessert, dedikert og engasjert rådgiver til våre prosesser.

Arne Landmark
Adm dir
Backe Stor-Oslo

Frank Håland, Konserndirektør stab og fellestjenester, Agder Energi

Totalvekst er en meget kompetent samarbeidspartner som jobber målbevisst og forretningsmessig, med sterkt fokus på relasjoner og verdibasert ledelse.

Frank Håland
Konserndirektør stab og fellestjenester
Agder Energi

Lasse Kjøsterud, Eier/daglig leder, Utleiesenteret AS

Totalvekst AS har vært en god strategisk rådgiver og samarbeidspartner for Utleiesenteret i vår vekst. Vi ser frem til videre samarbeid.

Lasse Kjøsterud
Eier/daglig leder
Utleiesenteret AS

Jan Engelberg, Adm dir, Otera AS

Vårt samarbeid med Totalvekst AS (Rune Jomaas) de senere årene har vært godt og gitt oss nye relasjoner og muligheter i markedet. Totalvekst AS (Rune Jomaas) har god innsikt i markedet og til de sentrale aktørene. Med et omfattende og relevant kontaktnett har vi blitt koblet til flere interessante selskaper der samarbeid med styrket posisjon og konkurransekraft i verdikjeden har vært fokus.
Prosessene er forsterket av det strategiske bidrag Totalvekst AS (Rune Jomaas) alltid gir.

Jan Engelberg
Adm dir
Otera AS

Lars Erik Berntzen, Eier / CEO CAN Group Norge AS

Vi engasjerte Totalvekst v/Rune Jomaas som strategisk rådgiver og sparringspartner for å ta en posisjon i nye markedssegmenter.
Rune har et betydelig nettverk innen entreprenør og energi bransjen, og hans evne til å knytte mennesker sammen og bygge relasjoner er formidabel.
Det ble raskt etablert sterke tillitsbånd til Rune og hans engasjement omfatter nå også organisasjonsutvikling, eierstyring og utvikling av et verdiskapende styre.
Samarbeidet med Rune preges av ydmykhet, respekt, masse driv og engasjement og en sterk vilje til å lykkes.

Vi er overbevist om at vi vil nå våre målsetninger sammen med Totalvekst og Rune.

Lars Erik Berntzen
Eier / CEO
CAN Group Norge AS

Gunstein Lauvrak, Adm dir / ASSA ABLOY Entrance Systems Norway AS

ASSA ABLOY Entrance Systems Norge engasjerte Tor Helge Henry sommeren 2016 for å få lederstøtte til ytterligere effektivisering av vår service-/ ettermarkedsvirksomhet i Østlandsområdet. Oppdraget besto først og fremst i å øke vår operative effektivitet gjennom økt andel verdiskapende tid hos kunde. Dette oppdraget innebar tett involvering fra ledelse til den enkelte servicetekniker for å etablere eierskap og ikke minst «sense of urgency». I tillegg ble det utarbeidet statistisk underlag for sikre fokus samlet og individuelt.
Målet var å øke arbeidsinntektene med 20% og allerede etter 2 måneder oppnådde vi 21% vekst – målt mot samme periode året før.
Tor Helge er en energisk pådriver med solid faglig bakgrunn fra ledelse av operative vedlikeholdsorganisasjoner. Dette i kombinasjon med sterke analytiske evner ga solid uttelling for vårt forbedringsprosjekt i ASSA ABLOY.

Gunstein Lauvrak
Adm dir
ASSA ABLOY Entrance Systems Norway AS

Eirik André Gjeldsvik / Adm dir  BackeGruppen

Jeg har siden 2014 hatt en relasjon til Rune Jomaas i Totalvekst. Han har opparbeidet seg et stort nettverk og erfaring innen byggenæringen. Rune var høsten 2017 en god sparringspartner for meg ved etablering av ny strategi for Backe Konsernet. Videre ble Rune engasjert som strategisk rådgiver for BAS maskinutleie senhøstes 2017. Dette ledet senere til at han overtok som adm.dir for selskapet. Rune er en strateg og er dyktig til å bygge relasjoner mellom mennesker. Som adm. dir i BAS Maskinutleie er han også ekstremt dyktig til å etablere mål, involvere og motivere sine ansatte. Vi har satt vår lit til at Rune og Totalvekst skal tilføre BAS vekst og økt lønnsomhet.

Eirik André Gjeldsvik
Adm dir
BackeGruppen

Rune Holthe

Totalvekst bistår Holthe Anlegg med rigging av selskapet for lønnsom vekst. Jeg har kjent Rune Jomaas i mange år og han var en viktig støttespiller for meg i prosessen med å etablere Holthe Anlegg for 4 år siden. Holthe Anlegg er i vekst og det har vært viktig for meg å engasjere Rune Jomaas i den fasen vi er inne i for å ytterligere profesjonalisere selskapet, sikre og styrke lønnsomheten og utvikle en langsiktig strategi for videre vekst og posisjonering av selskapet i markedet. Hans gode lederskap, kommunikative evner, jordnære tilnærming og evne til å få med seg mennesker for å nå felles mål er egenskaper vi trenger i vår prosess. Uten Rune Jomaas sin bistand ville selskapet ikke fått den utvikling vi nå ser. Jeg gir Totalvekst og Rune Jomaas de beste anbefalinger og ser frem til videre samarbeid

Rune Holthe
Eier/daglig leder
Holthe Anlegg