Strategi

Strategiarbeid kan gjøres enkelt når du har riktig verktøy, kompetanse og erfaring.
Totalvekst arbeider med 8 strategiske prinsipper for å nå ønskede mål:

• Valg og fastholdelse av mål
• Kraftsamling
• Enkelhet
• Enhetlig ledelse

Fleksibilitet (Handlingsfrihet) •
Overraskelse •
Sikkerhet •
Økonomiledelse •

STRATEGI

Vi jobber sammen mot nye mål.

NETTVERK

Vi skaper nye markedsmuligheter.

ORGANISASJON

Vi rigger for vekst.

OPERASJONELL FORBEDRING

Ønsket endring raskt og med stor effekt.