Rune Jomaas

Rune Jomaas

Rune Jomaas har over 25 års erfaring som operativ leder, strategisk rådgiver og organisasjonsutvikler. Han er ekspert på strategisk rådgivning, forretnings og nettverksutvikling og endringsprosesser for å sikre vekst og utvikling hos eiere, styre og konsernledere. Som strategisk rådgiver har han de siste 5 åra fasilitert en rekke krevende endringsprosesser i Entreprenør, Bygg og Anleggsbransjen og bidratt til vekst for selskaper som Isachsen Gruppen, Risa Anlegg og Backe Stor-Oslo mfl. De 4 siste åra har Rune også vært strategisk rådgiver for CEO i Veidekke. I dag jobber Rune med selskaper som Agder Energi, Otera, Statnett, Veidekke og Risa Anlegg innen både Energi og BA bransjen.

Rune har en master fra Kings College London University innen internasjonale og forsvarsrelaterte studier og en bachelor og master fra Handelshøyskolen BI i strategi, ledelse og endringsprosesser. Han har vært medarbeider, leder og strategisk rådgiver for ledelsen i Luftforsvaret og Forsvarsdepartementet og gjennomført Luftforsvaret/skiforbundets talentprogram.