Bjarne Aamodt

Bjarne Aamodt

Bjarne Aamodt er utdannet sivilingeniør/dr.ing fra NTNU i Trondheim. Han har erfaring fra ledende stillinger innen virksomheter relatert til kvalitetssikring/sikkerhet, energi, IKT og forskning, bl.a. som viseadministrerende direktør i Det Norske Veritas, konsernsjef i Alcatel STK ASA, leder av Telenor ASAs forretningsområde Other Business og de siste årene som partner i rådgivningselskapene iStyrelsen AS.
Han har videre lang erfaring som styreleder og styremedlem i både store og mindre selskaper og forsknings- og utdanningsinstitusjoner, innen privat næringsliv, norske så vel som utenlandske, og innen offentlig sektor. Han har også vært leder av representantskapet i Nordea Bank Norge ASA i 10 år fram til 2016. Kompetanseområder: Bedriftsledelse, styrearbeid, rådgivning og evaluering vedr. eierstyring og selskapsledelse (corporate governance) herunder styreevaluering og styresammensetning, samt virksomhetsutvikling, herunder utvikling og evaluering av strategier og effektiv organisering.